Verloskunde in Nederland

Dat je als verloskundige in verschillende settings kunt werken is tamelijk uniek in de wereld, in de meeste landen werk je als verloskundige in het ziekenhuis en vaak onder supervisie van een gynaecoloog. Ook de grote mate van zelfstandigheid (ook als klinisch werkende verloskundige) vind je bijna nergens zoals dat hier in Nederland bestaat en wordt erkend. Dat vereist wel een hoog opleidingsniveau en vooral een andere manier van denken. Risicoselectie op basis van verloskundig redeneren is een vak apart en komt niet tot nauwelijks aan bod in de buitenlandse opleidingen. Terwijl er elk jaar zo’n 30, in het buitenland opgeleide verloskundigen, een gelijkstelling van hun diploma krijgen in Nederland *. De helft gaat waarschijnlijk om die reden (geen ervaring met risicoselectie) klinisch aan het werk. De andere helft ervaart veel tegenstand bij het vinden van een baan. Als je als buitenlands opgeleide verloskundige in een eerstelijns setting aan de slag wilt, wordt een inwerkperiode van minimaal een half jaar geadviseerd. De kwaliteit van opleiden hangt dan wel af van de tijd en energie die de betreffende praktijk in die inwerkperiode wil steken. Een gestructureerd en volledig inwerk/bijscholingsplan ontbreekt daarbij vaak.

De instapmodule verloskunde in Nederland is uitstekend te combineren met zo’n inwerkperiode maar kan ook zeker voorafgaand aan een inwerkperiode worden gevolgd. De kans op een passende baan zal beduidend toenemen en de benodigde inwerkperiode verkorten.

In dit traject van een half jaar richten wij ons met name op het verloskundig redeneren. Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk maak je je deze vaardigheid eigen. Hierbij staat de wetenschappelijke onderbouwing en het gebruik van (landelijke) standaarden en protocollen centraal. We zoomen in op de grote verschillen tussen Nederlandse en buitenlandse standpunten; in Nederland bepalen we bijvoorbeeld niet de toxoplasmose, CMV en GBS titer bij aanvang van de zwangerschap, de groei wordt niet vastgesteld met echografie en beoordeeld door een gynaecoloog maar als verloskundige volg je de gehele prenatale zorg zelfstandig op en alleen bij afwijking van het fysiologische verloop verwijs je naar de gynaecoloog. Ook het begeleiden van de thuispartus en de rol van de kraamverzorgende, komt aan bod. Daarnaast loopt jouw visie op verloskunde en jouw ontwikkeling als verloskundige in Nederland als een rode draad door dit traject. Doordat je met een zeer diverse groep verloskundigen (er is ook belangstelling vanuit andere Europese landen dan België) je bezighoudt met jullie gezamenlijke passie voor de verloskunde is het ook een heel leuk traject en een ‘experience for life’. Tijdens het traject peilen we ook jullie leerwensen en kunnen er op verzoek ook onderwerpen als praktijkvoering en ondernemerschap aan bod komen.

Na het volgen van dit traject zal ook jij met veel plezier lang als verloskundige in deze unieke setting kunnen werken. 

* Bron: cijfers uit de registratie van verloskundigen, Nivel 2017

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *